2001 metų birželio mėn. 25 dieną buvo įkurta individuali įmonė “Gelmių vanduo“, kurios pagrindinė veikla buvo inžinerinių tinklų projektavimas ir su tuo susijusios konsultacijos. Įmonė sėkmingai vykdė veiklą, plėtėsi ir 2003 gruodžio mėn. 23 dieną buvo reorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę “NiT Projektai“. Įmonės veikla liko ta pati.

Įmonėje dirba patyręs projekto vadovas, turintis atestatą vadovauti visų projekto dalių, ypatingos svarbos, įvairios paskirties objektų projektavimo darbams.

Įmonėje taip pat dirba patyrę inžinieriai - projektuotojai, turintys atestatus projektuoti ypatingos svarbos, įvairios paskirties objektus.

Įmonė turi visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ir kitus dokumentus leidžiančius užsiimti projektavimo veikla.